Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

affärsubstantiv~en, ~erbutik vanl. shop; speciellt amer. storeha (äga) en affär own (keep, run) a shopgå i affärer look round the shops, go shopping; amer., vard. cruise the mallsjobba i affär work in a shophand., allm. business; affärsrörelse äv. concern; transaktion [business] transaction, bargain; vard. dealaffärer[na] affärsverksamhet[en], o.d. business; ibland tradehur går affärerna [för dig]? how's business [with you]?göra affärer do (transact, carry on) businessgöra stora affärer med do a lot of business withgöra upp en affär settle a transaction, strike a bargainprata affärer talk business (vard. shop)slutföra en affär close (settle) a dealaffärer ekonomisk ställning o.d. affairsangelägenhet affair; av allvarligare art concern; sak el. historia el. händelse äv. businesssköt du dina [egna] affärer! mind your own business!kärleksaffär affairha en affär med ngn have an affair with sbväsengöra stor affär av ngt make a big deal out of (a great fuss about) sthjur. el. polit. case, affairaffären Dreyfus the Dreyfus affair
second hand-affärsubstantiv~en, ~ersecond-hand shop (amer. store)
optikersubstantiv~n, =optician; affär optician's [shop]
lanthandelsubstantiv~n, -handlaraffär country (village) shop (amer. store)
slakterisubstantiv~et, ~eraffär butcher's [shop]; se äv. slakthus
provrumsubstantiv~met, =i t.ex. affär fitting room
herravdelningsubstantiv~en, ~ari t.ex. affär men's department; i t.ex. simhall men's section (side)
zoologiskadjektiv~tzoologicalzoologisk affär pet shopzoologisk trädgård zoological garden, zoo
damavdelningsubstantiv~en, ~ari t.ex. affär women's department; i t.ex. simhall women's section (side)
ouppklaradadjektiv-klarat, ~eom t.ex. brott unsolved; oförklarad unexplained; om affär o.d. unsettled
© NE Nationalencyklopedin AB