Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

affärsubstbusinessbutik shop; spec. amer. storestå (jobba) i affär work in a shop, work in a storehur går affärerna? how's business?göra en god affär do a good piece of business, make a good bargainha affärer med do business withangelägenhet affairsköt dina egna affärer! mind your own business!göra stor affär av ngt make a big deal out of sth, make a great fuss about sth
herrekiperingsubstaffär men's outfitter's
optikersubstoptician; affär optician's
namnskyltsubstname plate; på t.ex. affär signboard
övertaverbtake over; t.ex. ansvaret, befälet take over, take; t.ex. praktik, affär succeed to
zoologiskadjektivzoologicalzoologisk affär pet shopzoologisk trädgård zoological gardens (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasZoo
klippsubstmed sax snipfilmklipp cut; tidningsklipp cutting, clippingbra köp good bargain; smart affär smart deal
grundaverbaffär, tidning found, establishstödja baseett beslut grundat a decision based ongrundmåla ground, primegrunda sig på be based on
förstoraverbförstora el. förstora upp a) foto. enlarge; vard. blow up b) optiskt magnify c) göra stor affär av exaggerate, magnify
snabbadjektivrapid, quick, swift; om t.ex. tåg, löpare fast; om t.ex. affär, hjälp prompti snabb takt at a rapid pace, at a quick pace
© NE Nationalencyklopedin AB