Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

adressatsubstantiv~en, ~eraddressee
mottagaresubstantiv~n, =person receiver; av gåva o.d. äv. recipient; frakt~ äv. consignee; adressat vanl. addresseeapparat receiver, receiving set
© NE Nationalencyklopedin AB