Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

administrationsubstantiv~en, ~eradministration, management
Sjöfartsverketthe Swedish Maritime Administration
Trafikverketthe Swedish Transportation Administration
Luftfartsverketthe [Swedish] Civil Aviation Administration
statsförvaltningsubstantiv~en, ~arpublic (State) administration
rättskipningsubstantiv~en[the] administration of justice
centralförvaltningsubstantiv~en, ~arcentral administration
Domstolsverketthe [Swedish] National Courts Administration
förvaltningsubstantiv~en, ~aradministration; management; konkr. el. stats~ public administration, Government services (pl.)
handelshögskolasubstantiv~n, -skolorschool of economics [and business administration]
© NE Nationalencyklopedin AB