Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

adjektivsubstgram. adjective
fängslandeadjektiv
frivilligadjektivvoluntary
subst och adjektivvolunteer
frihetsälskandeadjektivfreedom-loving
inexaktadjektivinexact, inaccurate
lämpadadjektivsuitable, appropriate
samhällstillvändadjektivsocial-minded
ultrakonservativadjektivultraconservative
patriotiskadjektivpatriotic
torrskoddadjektivdry-shod
© NE Nationalencyklopedin AB