Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

adjöinterjektiongoodbye!; i högre stil farewell!, adieu!adjö så länge! goodbye for now!, so long!substantivoböjl., ettgoodbye; i högre stil farewell, adieusäga adjö till ngn say goodbye to sb
allesammanspronomenall of us (you etc.), [one and] alladjö allesammans! goodbye everybody!
hejinterjektionvard., hälsning el. utrop hello!, hi [there]!, hallo!hej [då]! adjö bye-bye!, cheerio!hej så länge! so long!de pucklade på varandra hej vilt they went at each other hammer and tongsman ska inte ropa hej [förrän man är över bäcken] don't crow too soon, don't halloo till you are out of the wood[s]
vinkaintransitivt verb och transitivt verb~de, ~tbeckon; motion <åt to>; vifta wavevinka [med handen] wave one's handvinka ngn till sig beckon sb to come up to one (to approach, to come near[er])vinka adjö åt ngn wave goodbye to sb, wave sb goodbyevinka av ngn wave sb offvinka in ngn motion (beckon) sb ininte ha någon tid att vinka till förfogande have no time to spare
© NE Nationalencyklopedin AB