Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

absurdadjektivabsurtabsurd, preposterous
befängdadjektiv-fängtabsurd, ridiculous, preposterous
dåraktigadjektiv~tfoolish, silly; starkare idiotic, mad, insane; absurd absurd
vettlösadjektiv~toförståndig senseless, unreasonable; om t.ex. påhitt äv. absurd, wild
vanvettigadjektiv~tinsane, mad; jfr vansinnig; vild raving; om t.ex. påhitt absurd, wild
barockadjektiv~tkonst. baroquebefängd absurd, odd, grotesquesubstantiv~enbaroque
bakvändadjektiv-vänteg. …the wrong (other) way round; galen preposterous, absurdi bakvänd ordning in reverse order
orimligadjektiv~tförnuftsvidrig absurd, preposterous; motsägande incongruous; oskälig unreasonable, exorbitantbegära det orimliga ask for the impossible, make unreasonable demands
löjligadjektiv~tridiculous; komisk comical; tokrolig ludicrous; orimlig absurdlöjliga familjerna kortsp. happy familiesgöra sig löjlig make a fool of oneselfgöra sig löjlig över… make fun of…
© NE Nationalencyklopedin AB