Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

abruptadjektiv=abrupt
korthuggenadjektiv-hugget, -huggnabildl. abrupt, choppy
burdusadjektiv~tabrupt, blunt; grov rough
plötsligadjektiv~tsudden, abrupt, unexpectedplötslig avresa abrupt departureta ett plötsligt slut come to a sudden (an abrupt) end
bryskadjektiv~tbrusque, curt; häftig el. oväntad abrupt
rumphuggenadjektiv-hugget, -huggnabildl. short, abrupt, chopped about
snäsigadjektiv~tbrysk el. ovänlig abrupt, brusque <mot to>; retlig irritable, peevish, gruff <mot towards>
ryckigadjektiv~tknyckig jerky; om stil o.d. äv. abrupt; ojämn äv. spasmodic; osammanhängande disjointed; oregelbunden irregular
kantigadjektiv~tallm. angular; bildl.:tvär el. burdus abrupt; tafatt awkward, gauche; speciellt om ung person gawky
tväradjektiv~t~t avskuren square; brant sheer, steep; skarp el. oförmodad el. om t.ex. krök el. övergång el. vändning abrupt, sharp; plötslig sudden; spec. om svar curt; sur el. vresig surlysubstantiv~en, t.ex. ligga (skära ngt) tvären …crosswise, …acrosssätta sig på tvären eg. el. om föremål get stuck crossways; bildl. el. om person become awkward (cussed)
© NE Nationalencyklopedin AB