Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

abruptadjektivabrupt
plötsligadjektivsudden, abrupt
burdusadjektivabrupt, brusque
bryskadjektivbrusque, abrupt
tvärsubstligga på tvären be crosswisesätta sig på tvären om person become obstinate, become awkward
adjektivbrant steep; om t.ex. krök, vändning abrupt, sharp; plötslig sudden; kort abrupt
© NE Nationalencyklopedin AB