Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

klassföräldersubstparent who is class representative
tågluffaresubsttrain-hiker, person who goes by Interrail
matvägraresubstbarn child who refuses to eat
radarparsubstsport. two players who work very well together
lottadadjektivde sämst lottade those who are worst off
stjärngossesubstboy attendant on ‘Lucia’ who carries a star on a stick
vempronomenwho (objektsform who el. whom); vilkendera which, which of themvem där? who's there?; mil. who goes there?jag vet inte vem som kom I don't know who camevems är det? whose is it?vem det än är whoever it may be
skuldsattadjektiven skuldsatt person a person who is in debt
svartjobbaresubst‘black’ worker, person who does work without paying tax
solochvåraresubstlonely-hearts racketeer, conman who obtains money from a woman by false promises of marriage
© NE Nationalencyklopedin AB