Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

T-banasubstantiv~n, -banorskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse tunnelbana
snitslatransitivt verb~de, ~ten snitslad bana a marked trail
banasubstantiv~n, banorväg path, way, track; lopp course; omlopps~ el. t.ex. planets, satellits orbit; projektils trajectory; levnads~ career, coursetänka i nya banor think on new lines entirelysport.:löpar~ el. cykel~ o.d. track; galopp~ racecourse; skridsko~ rink; tennis~ court; järnv. linetekn.:pappers~ roll…i långa banor bildl. lots (no end, great quantities) of…transitivt verb~de, ~tbana väg eg. clear the way <för for>bana sig väg make (med våld force) one's way
hamnaintransitivt verb~de, ~tland [up] <it.ex. diket, fängelseskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasin>; vagare get <i into>; go; sluta sin bana end [up] <i in>brevet hamnade i papperskorgen the letter ended up in…
trafikeratransitivt verb~de, ~ten bana el. rutt o.d.:om resande use, frequent; om trafikföretag work, operate; om buss o.d. run on, plyen livligt (starkt, hårt) trafikerad gata a busy street, a street crowded with traffic
markeratransitivt verb~de, ~tutmärka mark äv. vid skjutning; vid spel äv. score; pricka för put a mark against, tick off; data. select; staka ut el. t.ex. bana el. spelplan mark [out]; belägga sittplats o.d. reserveantyda indicatebildl. poängtera emphasize, stress; accentuate, draw attention tosport., bevaka [motståndare] mark
© NE Nationalencyklopedin AB