En språktjänst från NE

Ordböcker
  • Svenska
    • Svensk ordbok
    • Svenska synonymer
  • Engelska
    • Engelska gratis
    • Engelska Pro
    • Engströms engelska tekniska
    • Gullbergs engelska fackordbok
  • Tyska
  • Franska
  • Spanska
  • Arabiska
  • Italienska
  • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

T-banasubstantiv~n, -banorskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse tunnelbana
snitslatransitivt verb~de, ~ten snitslad bana a marked trail
banasubstantiv~n, banorväg path, way, track; lopp course; omlopps~ el. t.ex. planets, satellits orbit; projektils trajectory; levnads~ career, coursetänka i nya banor think on new lines entirelysport.:löpar~ el. cykel~ o.d. track; galopp~ racecourse; skridsko~ rink; tennis~ court; järnv. linetekn.:pappers~ roll…i långa banor bildl. lots (no end, great quantities) of…transitivt verb~de, ~tbana väg eg. clear the way <för for>bana sig väg make (med våld force) one's way
hamnaintransitivt verb~de, ~tland [up] <it.ex. diket, fängelseskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasin>; vagare get <i into>; go; sluta sin bana end [up] <i in>brevet hamnade i papperskorgen the letter ended up in…
trafikeratransitivt verb~de, ~ten bana el. rutt o.d.:om resande use, frequent; om trafikföretag work, operate; om buss o.d. run on, plyen livligt (starkt, hårt) trafikerad gata a busy street, a street crowded with traffic
markeratransitivt verb~de, ~tutmärka mark äv. vid skjutning; vid spel äv. score; pricka för put a mark against, tick off; data. select; staka ut el. t.ex. bana el. spelplan mark [out]; belägga sittplats o.d. reserveantyda indicatebildl. poängtera emphasize, stress; accentuate, draw attention tosport., bevaka [motståndare] mark