Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

StorbritannienGreat Britain
grevesubstcounti Storbritannien earl
EnglandEngland; Storbritannien ofta Britain, Great Britain
arbetarpartisubstworkers' partyArbetarpartiet i Storbritannien the Labour Party
sommartidsubstårstid summer, summertimeframflyttad tid daylight saving time; i Storbritannien vanligen British Summer Time
rektorsexpeditionsubsti skola headmaster's (headmistress's) office; i Storbritannien vanligen headmaster's (headmistress's) study
bondesubstfarmer; lantbo, spec. i europeiska länder utom Storbritannien peasantschack. pawn
2 villasubsthouse; finare, på kontinenten el. i Storbritannien villa; enplansvilla ofta bungalow
bokmärkesubstbookmark äv. data.glansbild scrap sällsynt i Storbritannien o. USA
riksåklagaresubstProsecutor-General, Chief Public Prosecutor; motsvaras i Storbritannien av Director of Public Prosecutions
© NE Nationalencyklopedin AB