Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

Stor-StockholmGreater Stockholm
stockholmskasubstkvinna Stockholm woman; flicka Stockholm girlspråk Stockholm dialect
mantalsskrivaverbmantalsskriven i Stockholm registered in Stockholm, domiciled in Stockholm
skärgårdsubstarchipelagopl. -sislands and skerries (pl.)Stockholms skärgård the Stockholm archipelago
frånprepositionfrombort från el. ned från offfrån och med fr.o.m. den 1 maj as from May 1stfrån och med den dagen from that very dayfrån och med nu from now onfrån och med sid. 10 from page 10 onbörja från början begin at the beginningfrån bordet leave the tableA. från Stockholm A. of Stockholm
examensubstsjälva prövningen examination, examta examen pass an examinationkuggas i examen fail an examinationutbildningsbetyg degree; lärarexamen etc. certificateen examen från Stockholms universitet a Stockholm degree
utomprepositionutanför outsidejag har inte varit utom dörren I haven't been out, I haven't been outside the doorutom fara el. utom all fara out of dangerutom allt tvivel beyond doubtbli utom sig be beside oneself <av with>med undantag av except, with the exception of; förutom besides, in addition toalla utom han all except him, all but heingen utom jag no one but medet var fyra gäster utom jag there were four guests besides mehela landet utom Stockholm the whole country excluding Stockholm
© NE Nationalencyklopedin AB