Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ROMsubstantivoböjl.data. ROMförk. för read-only memory
2 romsubstantiv~mendryck rum
Romalla vägar bär till Rom all roads lead to Rome
1 romsubstantiv~menfisk~ [hard] roe äv. som maträtt, spawnleka rommen av sig sow one's wild oats
cd-romsubstantiv~men, = el. ~merdata. CD-ROMförk. för compact disc read-only memory
smörjelsesubstantiv~n, ~rrelig.:konkr. ointment; abstr. unctionsista smörjelsen spec. rom. katol. the last rites; förr the extreme unction
resandesubstantiv~tskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasdet att resa travel, travelling~n, =skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasresenär traveller; passagerare passenger; besökande visitor, touristen ~, pl. =skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasrom, medlem av resandefolket traveller; (pl äv.) travelling people~n, =skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknashandelsresande sales representative, travelling salesmanadjektivoböjl.han är ständigt på resande fot he is always travelling [about] (always on the move)
tillbakaadverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. dra tillbakaunder dra); allm. back; bakåt backward[s]så långt tillbaka som på tjugotalet as far back as…, way back in…känna ngn sedan tre år tillbaka have known sb for the last (past)…det ligger tre år tillbaka [i tiden] it dates from three years back (ago)jag vill tillbaka [till Rom] I want to go back [to…]
evigadjektiv~teternal, everlasting; ständig äv. perpetual, never-ending alla äv. vard. ('evinnerlig')var eviga, se varevigadenna eviga korv till middag! these damned sausages for dinner every day!i en evig kretsgång in a perpetual circledetta eviga regnande this everlasting (never-ending) rainden eviga staden Rom the Eternal Citydessa eviga strejker these eternal strikesdet tog en evig tid it took ages [and ages], it took foreverför evig tid (eviga tider) for ever
gammal (jfr äldre, äldst)adjektiv~t, gamlaallm.el.friare old; forntida ancient; inte längre färsk stalerätt gammal oldishgammal och van practisedvara gammal och van be an old hand [at it]en gammal kvickhet (nyhet) a stale joke (piece of news)gamla antika möbler antique furniture (sg.)gamla nummer av tidskrift o.d. back numbersen fem år gammal pojke a five-year-old boyi det gamla Rom in ancient Romeav gammal vana by [force of] habiten gammal skolkamrat till mig äv. a former schoolfellow of minepå den gamla goda tiden in the good old days (pl.)bli gammal grow (get) oldhon har börjat styrketräna på gamla dar in her autumn years she has taken up bodybuildingse gammal ut look old, be old-lookinginte se så gammal ut som man är äv. not look one's agehur gammal är du? äv. what is your age?gammal är äldst you can't beat experiencegammal och ung (gamla och unga) old and young
© NE Nationalencyklopedin AB