Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

NOförk.se naturorienterande
nejröstsubstno
sangsubstkortsp. no trumpsen sang one no-trumps
säkerligenadverbcertainly, no doubt
ingenmanslandsubstno-man's land
otvivelaktigtadverbundoubtedly, no doubt
ignoreraverbignore, take no notice of
rökningsubstsmokingrökning förbjuden no smoking
ingalundaadverbby no means; inte alls not at all
förbjudenadjektivforbidden; officiellt prohibitedRökning förbjuden No Smoking
© NE Nationalencyklopedin AB