Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

KristusChristefter Kristus (förk.e.Kr.) ADföre Kristus (förk.f.Kr.) BC
födelsesubstbirthefter (före) Kristi födelse, se Kristus
f.Kr.förk. för före KristusBCskiljetecken mellan denna ffa-group och föreg. SEM-group saknas before Christ
e.Kr.förk. för efter KristusADförk. för Anno Domini latin
© NE Nationalencyklopedin AB