Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

Karlsom kunganamn CharlesKarl den store Charlemagne, Charles the Great
karlsubstantiv~n el. ~en, ~arallm. manpl. menvard. guy, bloke, chap; äkta man, vard. old mansom en hel karl like a man
Karl Alfredseriefigur Popeye
killesubstantiv~n, killarvard., pojke boy, lad; karl guy, bloke; pojkvän boyfriend
2 kissubstantiv~en, ~arvard.,ngt åld., pojke lad; karl chap, guy, fellow
sjutusansubstantivoböjl.vard.en sjutusan till karl a hell of a man (guy)
bjässesubstantiv~n, bjässarstor karl big strapping fellow, hefty guy (bloke)
tusansubstantivoböjl., en, tusan också! damn it!för tusan! hang it!en tusan till karl a devil of a fellow
kraftigadjektiv~tkraftfull powerful; kraftigt verkande äv. potenten kraftig dos a strong (stiff) dosekraftiga påtryckningar strong pressure (sg.)ett kraftigt slag a powerful (strong, violent, hard, heavy) blow
stor el. avsevärd el. t.ex. förlust el. minskning el. ökning great, big, substantial, considerable; om t.ex. nedgång äv. heavy; om t.ex. ökning äv. sharp, steepen kraftig prissänkning äv. a drastic reduction of (in) prices
stor till växten el. omfånget big; stadigt byggd sturdy, robust; fetlagd stoutkraftig benstomme sturdy framekraftig karl strapping (robust, hefty, strong) fellowkraftigt rep stout ropekraftiga skor stout (strong) shoeskraftigt tyg strong (heavy) material (cloth)
om mat el. måltid:bastant substantial, solid; närande nourishing, nutritious; fet rich; 'tung' heavy
starkadjektiv~tallm. strong äv. gram.; kraftig powerful; fast el. om t.ex. hand el. karaktär el. tro firm; slitstark el. om t.ex. kläder el. möbler solid, durable, lasting; om krydda hot; verksam el. om läkemedel äv. powerful, potent; intensiv el. om t.ex. köld el. ljus el. längtan intense; om ljudel.röst loudstark färg bright (vivid) colour; kortsp. strong suiten bacill i stark förstoring a greatly enlarged (magnified)…starkt intryck äv. deep impressionen stor stark karl äv. a great big manstark köld bitter (intense) colddet starka könet the sterner sexstarka misstankar äv. grave suspicionsen stark personlighet äv. a forceful (dynamic) personalitystarka skäl good (powerful) reasonsstark ström om vatten äv. rapid currentstark tillströmning av studerande large influx…stark trafik heavy trafficvara stark i armarna have strong arms
© NE Nationalencyklopedin AB