Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

KOförk.se Konsumentombudsmannen
kosubstantiv~n, ~rcowhelig ko sacred cowäv bildl.
galna ko-sjukansubstantivbest. sing.vet. med. mad cow [disease]
Konsumentombudsmannen (förk.KO)the [Swedish] Consumer Ombudsman
K.O.boxn. förk. för knockoutKO
spenesubstantiv~n, spenarteat, nipple; hos ko äv. dug
BSEmed. BSEförk. för bovine spongiform encephalopathy; jfr galna ko-sjukan
knockoutboxn.substantiv~en, ~er (förk.K.O.)knock-outförk.KOteknisk knockout technical knock-outvinna på knockout win by (on) a knock-outadjektivoböjl.slå ngn knockout knock sb out
sinaintransitivt verb~de, ~tgo (om ko äv. become, om källa äv. run) dry; bildl.:om t.ex. förråd run short (out); om t.ex. energi el. tillgångar ebb [away], peter outsina ut dry up, run dryen aldrig sinandeström a never-ceasing…
heligadjektiv~ttill sitt väsen holy; som föremål för religiös vördnad sacred; okränkbar sacrosanct, inviolableheliga Birgitta Saint Bridgetden helige ande the Holy GhostErik den helige St. (St, Saint) Erichelig ko sacred cow äv. bildl.heligt löfte sacred (solemn) promiseHeliga stolen the Holy Seedet allra heligaste bibl. the Holy of Holiesngns allra heligaste sb's [inner] sanctum
© NE Nationalencyklopedin AB