Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

IT-ansvarigsubstantiven ~, pl. ~aIT manager, senior (head) IT technician
skuldsubstantiv~en, ~erlånad penningsumma:allm. debt <belopp of…; till (hos) ngn owing to…>; amount (sum) due (outstanding)skulder debts; mots. tillgångar liabilitiesha [stora] skulder äv. be [heavily] in debtstå i skuld hos (till) ngn be in debt (indebted) to sb, be in sb's debt; om tacksamhets~ äv. owe sb a debt of gratitudesätta sig i skuld run (get) into debt
fel, förvållande fault; blame äv. ansvar; brottslighet guiltskulden är min (faller på mig) it is my fault, I am to blamehan bär [största] skulden för det he is [most] to blame for it (at fault in the matter)jag fick skulden för det I got all the blame for itförlåt oss våra skulder! bibl. forgive us our trespasses!ge ngn skulden [för ngt] el. kasta (skjuta) skulden [för ngt] på ngn lay (put, throw) the blame [for sth] [up]on sbta på sig skulden för… take the blame [upon oneself] for…, confess oneself guilty of…vara skuld till… be to blame for…; orsak till be the cause of…; ansvarig för be responsible for…vara utan skuld be blameless
© NE Nationalencyklopedin AB