Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ITsubstITskiljetecken mellan denna ffa-group och föreg. SEM-group saknasförk. för information technology
post-itsubstvard., självhäftande minneslapp post-it note, post-it
jäkelsubstdeviljäklar! damn it!, confound it!
informationstekniksubstinformation technologyförk.IT
hennepronomenher; om djur it
härunderadverbunder it (this, them, here)
hanpronomenhe; om djur it
honpronomenshe; om djur it
honompronomenhim; om djur it
övergåverbdet övergår mitt förstånd it passes my comprehension, it is above my comprehension
© NE Nationalencyklopedin AB