Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

Eriksom kunganamnel.helgonnamn Eric
heligadjektiv~ttill sitt väsen holy; som föremål för religiös vördnad sacred; okränkbar sacrosanct, inviolableheliga Birgitta Saint Bridgetden helige ande the Holy GhostErik den helige St. (St, Saint) Erichelig ko sacred cow äv. bildl.heligt löfte sacred (solemn) promiseHeliga stolen the Holy Seedet allra heligaste bibl. the Holy of Holiesngns allra heligaste sb's [inner] sanctum
träffatransitivt verb~de, ~tmöta el. råka meet; händelsevis run across; finna find; få tag i get hold ofjag ska träffa honom i morgon I'll see (be seeing) him…jag ska träffa någon (en person) har stämt möte I have an appointment [with someone]träffasErik? can I see…?, is…in?; i telefon can I speak to…?han träffas på sitt kontor you can see (i telefon get, reach) him at his officehan träffas mellan 9 och 10 he is available between 9 and 10han träffas inte i dag he is not available today; han tar inte emot he can't see anybody todayträffa möta el. råka [på] meet with; mera händelsevis:med personobjekt run across; med sakobjekt come across, hit on, chance uponmots. missa hit; slå till strikekulan träffade [målet (honom)] …hit the target (him)inte träffa äv. missträffa ngns ömmaste punkt touch sb's most sensitive spot, touch sb to the quickträffa den rätta tonen get (hit) the right note äv. bildl.skottet träffade [mig] i benet …hit me in the legslaget träffade honom på hakan the blow hit (struck) him on the chinhan träffades av en sten he was hit (struck) by a stonegöra el. vidtaga (t.ex. ett val) maketräffa [ett] avtal komma överens om come to (ingå enter upon) an agreement
© NE Nationalencyklopedin AB