Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

Celsius30 grader Celsius (30° C) 30 degrees Celsius (30°C)
celsiustermometersubstCelsius thermometer
febersubstfeverhög feber a high temperature, a high feverfeber run a temperature40 graders feber a temperature of 40 degrees Celsius
nollräkneordnoughtnɔ:tskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IPB saknasamer. naughtnɔ:tskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IPB saknaspå instrument zero; spec. i telefonnummer 0uttalas əʊdet är noll grader Celsius the thermometer is at zero, the thermometer is at freezing-pointkamma noll come away empty-handedsport. nil; i tennis love
© NE Nationalencyklopedin AB