Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

CVsubstantivCV:n, CV:armeritförteckning CV, curriculum vitaepl. curriculae vitae, amer. äv. resumé
meritförteckning~en, ~ar och meritlistasubstantiv~n, -listorcurriculum vitaepl. curricula vitaeCV; amer. biodata, resumé; allmännare list of qualifications, personal record
© NE Nationalencyklopedin AB