Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

AsienAsiaMindre Asien Asia Minor
gräshoppasubstantiv~n, -hopporgrasshopper; bibl.el.i Afrika, Asien locust
nämligenadverbförklarande:ty for; eftersom since; emedan as; ju of course; ser ni you see; ska ni veta you must knowofta utan motsv.det är nämligen så (saken är nämligen den), att… the fact [,you see,] is that…; it's like this, [you see,]…framför uppräkning el. som närmare upplysning om just begagnat ord el. uttryck namely; i skrift ofta viz. (läses vanl. namely); ibland that is to say, i.e.fem världsdelar, nämligenEuropa, Asien osv. five continents, namely (viz.)…han har två stora intressen nämligenfotboll och segling he has two great interests:…
mindreadjektivkomparativ(mots. till 'större' o.d.) allm. smaller; kortare shorter; yngre younger; ringare less; attr. ibland äv. lesser; mindre betydande minor; [ganska] liten small; obetydlig slight, insignificantMindre Asien Asia Minorav mindre betydelse of less (föga little, minor) importanceett mindrelitet fel har smugit sig in a slight error…det kostar en mindreliten förmögenhet …a small fortunei England och i mindre grad i Sverige …to a lesser extent (and less so) in Swedenjag har inget mindreän en hundralapp I have no smaller change…vara mindre till storleken (växten) be smaller in size (shorter el. smaller of stature)
adverb(mots. till 'mera') allm. less; färre fewer; inte särdeles not very; inte så mycket not so much <än as>det kräver mindre arbete …less (a smaller el. lesser amount of) workdär var [mycket] mindrefärre bilar (folk) än vanligt there were [far] fewer cars (people)…göra ngt mindre än en timme …in less than (in under) an houringen mindre än statsministern no less a person than…ingenting mindre än ett underverk nothing less than…; endast nothing short of…inte mindre än tio personer no fewer (less) than…man kan bli arg för mindre it is enough to make you (one)…med mindre [än att] hela systemet avskaffas short of the abolition of…, unless…is abolishedhan kan inte gå, mycket (ännu) mindre springa …let alone runett mindre lyckat försök a not very successful…, a rather unsuccessful…det är mindre troligt …not very likely, …rather unlikely
© NE Nationalencyklopedin AB