Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

övningsubst ((endast sing.)): praktik el. vana practice; träning trainingövning i att dansa practice in dancing ((med pl.)) exercise; t.ex. brandövning drillgymnastiska övningar gymnastic exercises
träningsubsttraining; övning practice; instruktion coaching
© NE Nationalencyklopedin AB