Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

övervakningsubstantiv~en, ~arsupervision, superintendence; jur. probationstå (ställas) under övervakning be (be put) on probation
kontrollsubstantiv~en, ~ergranskning el. övervakning check, check-up <av (på, över) on>; tillsyn el. övervakande control, supervision, inspection[full] behärskning control, command <övert.ex. bilenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasoft.ex. en skolklassskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasover>ha ngt under kontroll …under control; friare äv. …well in handkonkr.:kontrollställe checkpoint, control [station]; kontrollanordning control
© NE Nationalencyklopedin AB