Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

1 övervägandesubstantiv~t, ~nconsiderationefter moget övervägande after careful consideration (inre överläggning äv. long deliberation)ta ngt under övervägande take sth into consideration, consider sth
2 övervägandeadjektivoböjl.förhärskande predominantden övervägande delen av the greater part of; flertalet the [great] majority oftill övervägande del mainly, chieflyadverbhuvudsakligen mainly, chieflyövervägande vackert i väderrapport mainly (mostly) fair
eftertankesubstantiv~neftersinnande reflection; övervägande considerationdetta kräver eftertanke this requires careful considerationutan eftertanke without due reflectionvid närmare eftertanke on second thoughts, on thinking it over
mogenadjektivmoget, mognaallm. ripe; friare, framför allt bildl. äv. mature; i betydelsen 'färdig' äv. readymogen frukt ripe (fullmogen mellow) fruiten mogen kvinna a mature womanmogen ost ripe cheesemoget vin mature (fylligt, vällagrat mellow) winevid mogen ålder at a mature ageefter moget övervägande after mature deliberation (consideration)bli mogen, se mogna
aktuelladjektiv~tav intresse för dagen …of immediate (current) interest, topical, …of immediate (vital) importance; ifrågavarande …in question; på modet in fashion (vogue)det aktuella fallet the case in point (question)det aktuella läget the present positionbli aktuell vanl. arise, come up; komma i fråga come into question; tas under övervägande be consideredjag har inte siffran aktuell just nu I don't have the exact figures just nowhålla aktuell keep up to date
© NE Nationalencyklopedin AB