Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 övervägandesubstconsideration, deliberationta ngt i övervägande take sth into consideration
2 övervägandeadjektivförhärskande predominantden övervägande delen av the great majority of
noggrannadjektivomsorgsfull careful <med about>; exakt accurate; ingående closeefter noggrant övervägande after careful consideration
eftertankesubstreflection; övervägande considerationutan eftertanke without due reflectionvid närmare eftertanke on second thoughts
© NE Nationalencyklopedin AB