Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

2 övervägatransitivt verb och intransitivt verb-vägde, -vägtja-rösterna överväger …are in the majorityfördelarna överväger [nackdelarna] the advantages outweigh the disadvantages
1 övervägatransitivt verb-vägde, -vägtbetänka el. ta i betraktande consider; begrunda reflect [up]on; överlägga med sig själv om deliberate, turn…over in one's mind; ha planer på contemplatehan överväger att emigrera he is contemplating (considering) + ing-form
reflekteratransitivt verb~de, ~treflect äv. bildl., throw back; bildl. äv. mirror, showintransitivt verb~de, ~tfundera reflect; begrunda meditate <över ngt [up]on sth>; tänka think <över ngt about sth>reflekteraöverväga att (+ inf.) think about (consider) + ing-formreflektera på [att köpa] ngt be interested in sth
funderaintransitivt verb~de, ~ttänka think <på (över) of (about, over) jfr ex.>; ta sig en funderare äv. reflect <på (över) on>; grubbla ponder <på (över) over>; drömmande muse <på (över) over (on)>fundera på att (+ inf.), överväga think of (about) + ing-form, consider + ing-form; ha för avsikt contemplate + ing-formjag ska fundera på saken I will think the matter over (consider the matter)jag funderar så smått på att (+ inf.) I am half thinking of + ing-formfundera ut think (work) out
© NE Nationalencyklopedin AB