Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

överträdelsesubstantiv~n, ~rtransgression; brott mot ngt breach, infringement; kränkning violation, trespass äv. teol.överträdelse beivras offenders (vid förbud att beträda område trespassers) will be prosecuted
beivratransitivt verb~de, ~t[lagligen] beivra take [legal] measures againstöverträdelse beivras på anslag o.d. offenders (vid förbud att beträda område trespassers) will be prosecuted
syndsubstantiv~en, ~erskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasförsyndelse sin; överträdelse transgression; åld., bibl. trespassett syndens näste a hotbed of sin (vice)envis som synden as stubborn as a muleför mina synder (synders skull) for my sinsleva i synd live in sinoböjl., enskada el. orättså (vad) synd! what a pity (shame)!det är synd att han inte kan komma it's a pity [that]…det är synd och skam it's a great (crying, wicked) shamesynd bara att det är så långt the pity is that…det är synd om honom one cannot help feeling sorry for him, I feel sorry for himtycka synd om ömka pity; hysa medkänsla feel sorry for
© NE Nationalencyklopedin AB