Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

övertalningsubstantiv~en, ~arpersuasion
2 luraintransitivt verb~de, ~tligga på lur lie in wait <på ngn for sb>; bildl. el. t.ex. om fara el. olycka lurk
transitivt verb~de, ~tnarra take…in; bedra deceive, dupe, play…false; speciellt på pengar el. ngt utlovat cheat, swindle; vard. do, diddle <i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasout of>; förleda el. locka entice, lure <att+ inf.i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasinto + ing-form>lura ngn att skratta make sb…lura ngn att tro ngt delude (inveigle) sb into believing sth, have sb onlåta lura sig [allow oneself to] be taken in (deceived, cheated, fooled)jag har blivit ordentligt lurad I've been properly taken in (properly had)
partikelverblura av ngn ngtgenom övertalning el. med smicker wheedle sth out of sb; genom bedrägeri cheat (swindle, con) sb out of sthlura i ngn ngtinbilla delude sb into believing sthlura på ngn ngtfå ngn att köpa ngt trick (genom prat talk) sb into buying sth; pracka palm off sth on sblura sig till (till sig, åt sig) ngtget sth by trickerylura ur ngn en hemlighetworm…out of sblura ut ngtta reda på get to know sth, find out about sth
© NE Nationalencyklopedin AB