Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

översiktsubstsurvey <över, av of>; sammanfattning outline <över, av of>, summary <över, av of>
tablåsubstteat. tableauöversikt table, chart <över of>tablå! you can imagine the rest!
referatsubstredogörelse account, report; översikt reviewi tv el. radio commentary
© NE Nationalencyklopedin AB