Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

övermodsubstantiv~etförmätenhet presumption, insolent pride, arrogance; våghalsighet recklessness
trotssubstantiv~etmotspänstighet obstinacy <mot to[wards]>; motstånd defiance <mot of>; övermod bravadoi trots av ngt el. ngt till trots oaktat in spite of sth; nonchalerande el. i opposition mot in defiance of sthgöra ngt trots …out of sheer bravado, …in (out of) defianceprepositionin spite of, despite; formellare notwithstandingtrots allt (i alla fall) äv. after all [is said and done], all the sametrots att… though…, in spite of (despite) the fact that…
© NE Nationalencyklopedin AB