Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

övermåttanadverbt.ex. rolig extremely; t.ex. arg äv. …beyond measure; t.ex. äta el. dricka …excessivelyroa sig övermåttan amuse oneself no end
hövansubstantivbest. sing., över hövan övermåttan beyond [all] measure; högeligen excessively; otillbörligt unduly
© NE Nationalencyklopedin AB