Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

överläggningsubstantiv~en, ~ardeliberation; diskussion äv. discussion, debateöverläggningar samtal talks
sammankomstsubstantiv~en, ~ermeeting, gathering, assembly; för överläggning äv. conference; större convention
debattsubstantiv~en, ~erdebate speciellt parl.; diskussion discussion; överläggning deliberation <omi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknason>; i pressen äv. controversy
diskussionsubstantiv~en, ~erdiscussion <om about>; speciellt parl. debate <om on>; överläggning deliberation <om on>ta upp till diskussion bring up for discussion
muntligadjektiv~tom t.ex. examen, tradition, översättning oral; om t.ex. meddelande, överenskommelse verbalmuntlig tentamen univ. oral exam[ination]muntlig överläggning vanl. personal conference (discussion)
1 övervägandesubstantiv~t, ~nconsiderationefter moget övervägande after careful consideration (inre överläggning äv. long deliberation)ta ngt under övervägande take sth into consideration, consider sth
förhandlingsubstantiv~en, ~arunderhandling negotiation; överläggning deliberationförhandlingar äv. talks; med bud och motbud bargaining (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasdomstols el. sällskaps proceedingsavbryta förhandlingarna break off negotiations (talks)
sammanträdesubstantiv~t, ~n[committee] meeting; för överläggning äv. conference; t.ex. förenings äv. assembly; parl. o.d. sitting, sessionhon sitter i (är på) sammanträde she is in a meeting
© NE Nationalencyklopedin AB