Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

överhuvudtaget och över huvud tagetadverbi jakande sats el. allm. on the whole; i nekande el. frågandeel.villkorlig sats at alldet är överhuvudtaget svårt att avgöra om on the whole it is difficult to…om han överhuvudtaget kommer if he comes at allom det överhuvudtaget är möjligt if [it is] at all possible
2 överhuvudadverbse överhuvudtaget
huvudsubstantiv~et, ~en el. =allm. head; person brain; intelligens o.d. äv. brains (pl.)på brevpapper o.d. heading; jfr äv. kålhuvud, piphuvudm.fl. sammansättn.han har gott huvud he has got a good brain (got brains)han har huvudet på skaft he has got a good head on his shoulders, his head is screwed on the right wayhålla huvudet kallt keep [vard. one's] cool, keep one's (a level) headköra huvudet i väggen bildl. run one's head against the (a) [brick] wallvara huvudet högre än ngn be a head taller than sb; bildl. be head and shoulders above sbhandla efter eget huvud go one's own waydum i huvudet stupid, daft; amer. äv. dumbha ont i huvudet have a headachefå in ngt i (få ngt ur) huvudet get sth into (out of) one's headframgången steg honom åt huvudet success went to his head, his head was turned by successtala över huvudet på ngn talk over sb's headöver huvud taget, se överhuvudtaget
någonindefinit pronomennågot, några a) mest jakande:'en viss' some, somebody, someone; 'en (ett)' one, a, an; 'några stycken' o.d. some; 'några få' a few b) mest i nekande, frågande. o. villkorliga satser:'någon alls' el. 'någon överhuvudtaget' any, anybody, anyone, anything; 'en (ett)' a, an, one c)någon (något), av tvåse någondera; se äv. ex. med någonunder annan, , annanstans, vartinte någon, jfr äv. ingen
någon el. någotfören. (framför [adj. +] subst.; framför subst. adj. o.d. se någon A a) some; 'en (ett)' a, an; 'ungefär en (ett)' about a (an) b) any; 'en (ett)' a, an
Ex.:har du inte någon gång önskat…? haven't you at any time (en eller annan gång at some time [or other])…?har du någonen cigarett? have you got (do you have) a cigarette?någon förklaring lämnades inte no explanation was givenom det ska bli (vara) till någon nytta if it is to be of any (åtminstone någon some) usenågon utbildning ansåg han inte nödvändig he did not consider any training necessaryom någonungefär en vecka in about a week, in a week or so
med underförstått huvudord samt följt av partitivt prepositionsattribut med 'av' a) onenågot av 'någon del av' vanl. some of; 'något som påminner om' o.d. something of b) any; 'en (ett)' one
Ex.:har du någon cigarett? – Nej, jag tror inte jag har någon kvar …I have any (one) leftvarje kväll är det dans på något av de större hotellen …one [or other] of the big hotelsinte för att han trodde på något av vad hon sa not that he believed a thing (any, anything) of what…det är en förklaring så god som någon …as any
utan underförstått huvudord el. följt av subst. adj. el. självst. pron.:någon somebody, someone; resp. anybody, anyonenågot something; resp. anything
Ex.:
om någon söker mig if anybody (någon viss person somebody) callshan, om någon,bör veta det he if anybody…han, om någon,var patriot he…, if ever there was onenågon annan, se annan, annanom man inte har något att säga if you haven't got anything…är filmen något att se? …worth seeing?det är alltid något it's better than nothing, it's something anywayhan tror han är något …he is somebodynågot annat, se annan, annanjag har något viktigt att säga I have something important…han vägrade, något som vilket förvånade mig …which astonished mehan har något åt lungorna there is something wrong with his lungs
några a) some; 'några människor' vanl. some people; 'några få' a few b) any; 'några människor alls' vanl. any people
Ex.:
några bananer hade han inte he hadn't got any…för några [få] dagar sedan a few days agohan är några och tjugo år he is [some] twenty oddom något eller några år in a year or so or morede, om några bör veta det they, if any…de, om några är (var) patrioter they…, if ever there were any
© NE Nationalencyklopedin AB