Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

överhängandeadjektivoböjl.nära förestående el. hotande impending; spec. om fara äv. imminent, immediatevid överhängande fara in an (in case of) emergencybrådskande el. pressande urgent
framskjutandeadjektivoböjl.projecting; protruding äv. om underkäke, prominent; överhängande beetling
hotandeadjektivoböjl.threatening, menacing; olycksbådande ominous; överhängande imminent, impendingen hotande fara a menacing (imminent) danger
räddningsubstantiv~en, ~arur överhängande fara rescue; räddande saving, rescuing; jfr rädda; frälsning salvation äv. t.ex. stads, företags; utväg resort, way out; sport., målvakts savedet blev hans räddning that was the saving of him (his salvation)
föreståtransitivt verb-stod, -ståttbe at the head of, be in charge of, manage, superintendhon föreståraffären, huset o.d. she is in charge of (she manages)…intransitivt verb-stod, -ståttvara att vänta be near (approaching, at hand); vara överhängande be imminent, impend
räddatransitivt verb~de, ~tallm. save; ur överhängande fara äv. rescue <från (ur, undan)i båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfrom>; bärga salvage, salve; friare el. bevara preserve <åt for>rädda ansiktet save one's facerädda livet på ngn save sb's liferädda ngn från att drunkna rescue (save) sb from drowninghans liv (huset) stod inte att rädda …was beyond saving, …was beyond recoverykomma som en räddande ängel …like an angel to the rescuedagen är räddad that's made my (our etc.) daymålvakten räddade på mållinjen …saved on the goal-linereflexivt verb~de, ~trädda sig save oneself; genom flykt escaperädde sig den som kan! every man for himselfrädda sig i land manage to reach the shorerädda sig ur ett hus (en svårighet) manage to get out of…
© NE Nationalencyklopedin AB