Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

överföraverbflytta över el. sprida transfer, transmitöverföra en sjukdom transmit a disease
gireraverböverföra transfer
överlåtaverböverföra transfer, make overöverlåta ngt till (åt, på) ngn transfer sth to sb, make over sth to sbbiljetten får ej överlåtas the ticket is not transferablehänskjuta leavejag överlåter åt dig att göra det I leave it to you to do it
© NE Nationalencyklopedin AB