Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

överensstämmelsesubstagreement; motsvarighet correspondencei överensstämmelse med enligt in accordance with
konsekvenssubstöverensstämmelse consistencypåföljd consequenceta konsekvenserna take the consequences
motsvarighetsubstöverensstämmelse correspondence; motstycke counterpart <till to, of>, opposite number
likhetsubstspec. till utseende resemblance <med to>, similarity <med to>; jämlikhet equalityi likhet med liksom like; i överensstämmelse med in conformity with
© NE Nationalencyklopedin AB