Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

överenskommelsesubstagreementträffa en överenskommelse make an agreementenligt överenskommelse as agreed, as arranged
kontraktsubstcontract; överenskommelse agreement
muntligadjektivoral; om t.ex. överenskommelse verbal
ackordsubstmusik. chordarbeta på ackord do pieceworköverenskommelse contract < for>
© NE Nationalencyklopedin AB