Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

överensadjektiv, adverbvara överens ense be agreed <om on>, agree <om on>komma överens om ngt agree on (about) sthkomma bra överens med ngn get on well with sbstämma överens agree; passa ihop correspond <med with>
tummaverbtumma el. tumma fingra på finger sth; nöta på, t.ex. en bok thumb sthtumma på ngt a) komma överens shake hands on sth b) jämka på make modifications in sth
1 stämmasubströst voice; musik. part; i orgel stop
verböverensstämma correspond, tallyräkningen stämmer the account is correctdet stämmer! that's right!, quite right!
verb och partikelverbstämma infalla inalla stämde in i sången everyone joined in the songstämma nedgöra förstämd depressstämma ned tonen come down a peg or twostämma uppraiseorkestern stämde upp the band struck upstämma överensagree, tally
© NE Nationalencyklopedin AB