Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

överdrivetadverbexaggeratedly; excessively; jfr överdrivenöverdrivetnoga, artig etc. too…, over-…överdrivet frikostig (försiktig) over-generous (over-cautious), generous (cautious) to a faultöverdrivet kritisk hypercritical, over-criticalöverdrivet nitisk (samvetsgrann) over-zealous (over-scrupulous)inte överdrivetöver sig vänlig none too friendly, not over-friendly
kärvänligadjektiv~töm affectionate; överdrivet vänlig ingratiating
fjäskigadjektiv~tkrypande fawning; överdrivet artig officious, fussy
överdrivenadjektiv-drivet, -drivnaexaggerated; som går till ytterlighet el. om t.ex. anspråk excessive, extravagant, exorbitantöverdriven känslighet äv. hypersensitivenessöverdrivet nit over-zealousnessöverdrivet påstående äv. overstatement
husligadjektiv~tsom har att göra med hem och hushåll domestic; intresserad av husligt arbete domesticated; överdrivet huslig house-proud
prydligadjektiv~tvälvårdad el. snygg neat, trim; om person äv.:nätt o. ~ dainty; överdrivet ~ prim and properprydlig handstil neat handwritingdet ser prydligt ut it looks neat (makes a fine show)
översvallandeadjektivoböjl.om t.ex. beröm exuberant; om person el. överdrivet älskvärd effusive, gushingöversvallande entusiasm unbounded (overwhelming) enthusiasmöversvallande glädje transports (pl.) of joy, rapturous delightöversvallande tacksamhet profuse gratitudeöversvallande vänlighet overflowing kindness
snåladjektiv~tallm. stingy, mean <mot towards; om (på, med) with>; gnidig tight-fisted, parsimonious; sniken greedy; njugg el. överdrivet sparsam niggardly, miserly; knapp skimpy, scantysnål portion meagre (skimpy) portionvara snål med beröm be sparing of praiseom blåst biting, cutting
utåtprepositionanger riktning [out] towards; t.ex. landet out intobo utåt kusten (landet) …somewhere in the direction of the coast (somewhere out in the country)ett rum utåt gatan …facing the streetadverboutward[s]längre utåt further out[han är] partiets ansikte utåt [he represents] the party imagevår politik utåt …in relation to other countrieshan visade ingenting av sin oro utåt …outwardlydörren går utåt …opens outwardsutåt med tårna (fötterna) turn out one's toes when walking; fult och överdrivet have splayed feet
© NE Nationalencyklopedin AB