Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

överbyggdadjektiv-byggtöverbyggd gård covered yard
byggatransitivt verb och intransitivt verbbyggde, byggtallm. build äv. bildl.; anlägga el. sammanfoga äv. construct; resa äv. erectdet bygger grundar sig på… it is founded (based, built) on…kraftigt byggd solidly built; om person sturdy, powerfully built
partikelverbbygga för en öppningbuild (wall, block) up…bygga inomge med väggar wall in; jfr inbyggdbygga omrebuild, reconstruct, alterbygga på ngt [med ngt]add [sth] to sthbygga tillutvidga enlargebygga uppuppföra erect, raise; friare build upbygga upp ngt på nytt rebuild (restore) sthbygga utenlarge, extend; förbättra developbygga överbuild over; täcka cover [in], roof over; jfr överbyggd
© NE Nationalencyklopedin AB