Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

överblicksubstsurvey <över of>, general view <över of>
utsiktsubstöverblick view <över of, over>rummet har utsikt mot parken the room overlooks the parkhålla utsikt keep a look-outprospect; chans chancehan har goda utsikter att lyckas his prospects of succeeding are gooddet finns alla utsikter till… there is every chance of…väderleksutsikt forecastutsikt för de närmaste dagarna the outlook for the next few days
© NE Nationalencyklopedin AB