Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

överprepositioni rumsbetydelse el. friare over; högre än above; tvärsöver across; ned över el. ned på on, uponöver hela kroppen all over the bodyöver hela jorden all over the earthöver gatan walk across the street, cross the streetkasta sig över ngn fall on sbleva över sina tillgångar live beyond one's meansvia via, by way ofi tidsbetydelse overresa bort över julen go away over Christmasklockan är över fem it is past five; amer. it is after fivemer än over, more than, aboveöver hälften av over half of, more than halföver medellängd over average height, above average heighten biografi över Strindberg a biography of Strindbergen karta över Sverige a map of Swedenen essä över an essay onen föreläsning över a lecture on
adverbover; ovanför above; tvärsöver acrossslut over, at an end; förbi pastkvar left, left overdet som blev över what was left, what was left over, the remainder
ångerfulladjektivregretful <över at>, repentant <över of>
specifikationsubstspecification <över of>, detailed description <över of>
bekymradadjektivworried <för, över about>, anxious <för, över about>
överblicksubstsurvey <över of>, general view <över of>
ursinnesubstfury <över at>, frenzy; raseri rage <över at>
stuckenadjektivoffended <över at>, hurt <över at>
häpenadjektivastonished <över at>; stark. amazed <över at>
förtvivlansubstdespair <över at>, desperation <över at>
bedrövadadjektivdistressed <över about>, grieved <över about>
© NE Nationalencyklopedin AB