Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

öster (jfr norrmed ex.)substantivoböjl.väderstreck the eastÖstern the East, the Orientadverb[to the] east <om of>
österutadverbåt öster eastward[s], towards [the] east; i öster in the east, out eastlängre österut further easttåg pl. som går österut trains going east, eastbound trainsresa österut go (travel) east
östsubstantiv~en o. adverbeastförk.E; se äv. öster o. jfr nord, norrmed ex.spänningen mellan öst och väst …East and West
1 ostsubstantiv~en o. adverbsjö. eastförk.E; se äv. öster o. jfr nord, norrmed ex. o. sammansättn.
böjatransitivt verbböjde, böjtkröka bend; bågformigt äv. curve; lemmarna äv. flex; sänka bow, inclineböja huvudet åt sidan bend one's head…böja [på] huvudet incline (bow) one's headgram. inflectreflexivt verbböjde, böjtböja sig bend down, stoop [down]; luta sig äv. lean; om saker el. krökas bend; ge vika yield, give in, surrender <föri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>böja sig för majoriteten bow to…; böja sig över ngn bend over sb
partikelverbböja avvägen böjer av åt öster …swings (turns) to the eastböja nedbend downböja sig ned efter ngt bend down to pick up sthböja tillbend; förfärdiga makeböja sig ut [genom fönstret]lean out [of…]
© NE Nationalencyklopedin AB