Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

proppsubststopper; för tvättställ el. tapp plugelektr. fuse, fuse plugdet har gått en propp a fuse has blownblodpropp clot; av öronvax lump of wax
© NE Nationalencyklopedin AB