Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

örasubstantiv~t, öronanat. ear äv. bildl.mycket ska man höra innan öronen faller av! well, that beats everything!, what next!dra öronen åt sig get cold feet, become waryha öra för musik have an ear (a good ear) for musichålla för öronen hold one's hands over one's ears, stop one's earshan trodde inte sina öron he could not believe his earsdet ringer (susar) i öronen på mig my ears are ringing (buzzing)dra ngn i örat pull (tweak) sb's earta ngn i örat bildl. give sb a telling-off (talking-to)det gick in genom ena örat och ut genom det andra it went in [at] one ear and out [at] the otherhöra dåligt (vara döv) på höger öra (på bägge öronen) hear badly with (be deaf in) one's right ear (both ears)vara på örat vard. be tipsyvara kär (resp. skuldsatt) upp över öronen be head over heels (be over head and ears) in love (resp. in debt)handtag på kopp, tillbringare handle; på tillbringare äv. ear, lug
snäckasubstantiv~n, snäckorskal shell; snäckdjur mollusc; trädgårds~ heli|xpl. -ces, äv. -xesornament scroll äv. på fioli öra cochleapl. -e
ideladjektivoböjl.idel segrar i tävling nothing but winsen film med idel stjärnor i rollerna a star-studded moviehon var idel öra (solsken) she was all ears (smiles)
halv (jfr halvt)adjektiv~thalfen halvsida half a…halva sidan half the pageen och en halv timme an hour and a half, one and a half hoursen och en halv månad vanl. six weeksett och ett halvt år vanl. eighteen monthstvå och en halv procent two and a half per cent (amer. percent)halv biljett half fareett halvt löfte a half promiseför (till) halva priset at half-price, at half the priceflaggan är halv stång …at half-masthalva vägen var bildl. meet halfwaylyssna med ett halvt öra listen only with one ear[klockan] halv fem at half past four, at four-thirty; vard. half fourfem i halv [fem] twenty-five minutes past [four]
© NE Nationalencyklopedin AB