Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

örasubsteardra öronen åt sig get cold feet; vara på sin vakt become waryha öra för musik have an ear for musichöra dåligt på det högra örat hear badly with one's right earhan talade för öraa öron he was talking to deaf earsvara döv på höger öra be deaf in one's right earvara på örat vard., berusad be drunk, be tipsyvara skuldsatt upp över öronen be head over heels in debthandtag handle; på tillbringare ear
lyhördadjektivom öra, sinne keen, sharpdet är lyhört i det här rummet this room is not soundproof, in this room you can hear every sound
ideladjektivdet var idel kändisar på festen the party was packed with celebritieshon var idel öra she was all ears
© NE Nationalencyklopedin AB