Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

önskvärdadjektiv-värtdesirable, …to be desired; lämplig eligibleicke önskvärd undesirable, not wantedicke önskvärd person dipl. persona non grata lat.   pl. personae non gratae
önskligadjektiv~tskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse önskvärd
ovälkommenadjektiv-kommet, -komnaunwelcome; inte önskvärd undesirable; inte önskad äv. unwanted
tydlighetsubstantiv~en, ~erplainness osv.; jfr tydlig; clarity; legibilitydet sades med all önskvärd tydlighet it was said so as to leave no room for doubthan sa det med all önskvärd tydlighet he said it in no uncertain terms
egenskapsubstantiv~en, ~ersida, drag a) allm. qualitygoda (dåliga) egenskaper äv. good (bad) pointsmedfödda (förvärvade) egenskaper hereditary (acquired) characteristicsboken har den goda egenskapen att den är lättläst äv. the book has the virtue (advantage) of being very readable b) särskild fysisk ~, spec. i naturv. propertyjärnets egenskaper the properties of iron c) utmärkande ~ characteristic d) erforderlig el. önskvärd ~ qualificationställning, roll capacityi [min (din etc.)] egenskap av… in my (your etc.) capacity as…
© NE Nationalencyklopedin AB