Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

önskemålsubstantiv~et, =wish, desiresärskilda önskemål special requirementsdet är ett önskemål att… it is [starkare most] desirable that…
tillgodosetransitivt verb-såg, -settkrav el. önskemål o.d. meet, satisfy; behov supply, provide fortillgodose ngns intressen look after sb's interests
lyhördadjektiv-hörtperceptivehon är lyhörd för kundernas önskemål she is sensitive to (aware of)…om t.ex. bostaddet är lyhört här it is not soundproof…, you [can] hear every sound…
framföratransitivt verb-förde, -förtöverbringa convey; speciellt hälsning äv. give; deliver äv. uttalaframföra ett klagomål lodge (make) a complaintframföra en (sin) ursäkt offer an apology (one's excuses)framföra ett önskemål (sitt tack, sin åsikt) express a wish (one's thanks, one's opinion)är det något jag kan framföra [till…]? i telefon o.d. can I give[…]a message?uppföra el. förevisa present, produce, put on; musik perform; sjunga sing; spela playfordon drive
© NE Nationalencyklopedin AB