Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

önskansubstwish <om for>, desire <om for>mot min önskan against my wishes
tillmötesgåverbperson oblige; begäran etc. comply withtillmötesgå ngns önskan meet sb's wishes, comply with sb's request
uttalaverbord pronounceuttala fel mispronounceuttrycka el. t.ex. önskan expresst.ex. dom pronounce, passuttala sig express oneself <om on>, give one's opinion <om on>uttala sig för declare oneself in favour ofuttala sig mot declare oneself against
högstadjektivhighest etc.; se vidare höghögsta domstolen the Supreme Courthögsta växeln in top gearmin högsta önskan my greatest wishdet högsta jag kan betala the most I can pay
adverbhighest, most highly; mest mostallra högst upp at the very top <, i of>mycket, synnerligen very, mostej mer änhögst 5 personer 5 people at mostallra högst 5 personer 5 people at the very mostdet varar högst en timme it will last not more than an hour at the most
viljasubstwill; önskan wish; stark. desire; avsikt intentionmin sista vilja testamente my last will and testamentfå sin vilja fram get one's own wayav egen fri vilja of one's own free willmed bästa vilja i världen går det inte with the best will in the world it is not possible
huvudverb och hjälpverbönska want, wish, desire; tycka om like; mena el. ämna mean; vara villig be willingvilja ha wantvill du ha lite mera te? — ja, det vill jag would you like some more tea? — yes, I wouldjag skulle vilja ha… I want…, I should like…, I should like to have…jag vill hellre ha te än kaffe I would rather have tea than coffeevad vill du ha att dricka? what will you have to drink?vill du vara snäll och göra det will (would) you please do it?, would you mind doing it?jag vill att du ska göra det I want you to do itvad vill du att han ska göra? what do you want him to do?gör som du vill do as you please, do as you wishvet du vad jag skulle vilja? do you know what I would like to do?det vill jag hoppas I do hope sojag vill minnas att… I seem to remember that…arbetet vill aldrig ta slut the work seems never to end
© NE Nationalencyklopedin AB