Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

önskansubstantiv=, en, önskningarwish; desire; begäran request; jfr önskasista önskan last (dying) wishenligt önskan according to your (his osv.) wish (request)med önskan om en god jul och ett gott nytt år with the compliments of the seasonmot min önskan against (contrary to) my wishes
förbannelsesubstantiv~n, ~rcurse; ond önskan äv. imprecation, malediction
uttryckligadjektiv~tom t.ex. order el. önskan express…; klar el. tydlig explicit, definite
uppfyllelsesubstantiv~n, gå i uppfyllelse be fulfilled; om önskan el. dröm el. spådom äv. come true
tillmötesgåtransitivt verb-gick, -gåttperson oblige; begäran o.d. comply withtillmötesgå ngns önskan meet sb's wishes
efterkommatransitivt verb-kom, -kommitönskan comply with; befallning obeyinte efterkomma äv. fail to comply with
innerligadjektiv~tförtrolig intimate; djupt känd heartfelt, sincereinnerlig avsky intense dislikeinnerlig kärlek devoted (ardent) lovemin innerligaste önskan my dearest wish
fromadjektiv~t, ~magudfruktig pious; saktmodig el. beskedlig quiet, gentleen from önskan a pious hope, an idle wishfrom som ett lamm meek (gentle) as a lamb
2 näratransitivt verbnärde, närtföda nourish, give nourishment to, feed; underhålla el. försörja support; t.ex. sin fantasi äv. fosterse hysaen länge närd t.ex. önskan (dröm) a long-cherished…; misstanke a…of long standing
förekommaintransitivt verb-kom, -kommitanträffas occur, be met with, be found, existhända occurpå förekommen anledning, se under anledningtransitivt verb-kom, -kommithinna före forestall; anticipateförekomma ngns önskan anticipate sb's wishbättre förekomma än förekommas prevention is better than cure
© NE Nationalencyklopedin AB