Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ömsesidigadjektiv~tmutual, reciprocaldet var till ömsesidig belåtenhet [för oss] …to our mutual satisfactionmed fem års ömsesidig uppsägning subject to five years' notice by (from) either party
pajkastningsubstantiv~en, ~arcustard-pie throwing; bildl. el. ömsesidig kritik mudslinging
inbördesadjektivoböjl.ömsesidig mutual, reciprocalett sällskap för inbördes beundran a mutual admiration societyinbördes testamente joint (conjoint) willadverbmutually, reciprocally; sinsemellan between (resp. among) themselves osv.; jfr sinsemellan
ensidigadjektiv~teg.el.bildl. one-sided; fördomsfull o.d. äv. bias[s]ed, prejudiced; trångsynt narrow-minded; motsats:ömsesidig unilateralensidig kost unbalanced dietensidig överenskommelse unilateral agreement
gemensamadjektiv~t, ~maallm. common <för to>; förenad joint; ömsesidig mutualha gemensam ekonomi share household costsha gemensamt sovrum sleep in the same bedroomett gemensamt uttalande a joint statementgemensam valuta EU. single currencygemensam vårdnad joint custodyinte ha något gemensamt have nothing in commongöra gemensam sak med make common cause (throw in one's lot) with
© NE Nationalencyklopedin AB