Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ömkatransitivt verb~de, ~tcommiserate, pityreflexivt verb~de, ~tömka sig, se jämra
beklagatransitivt verb~de, ~tngn:tycka synd om be (feel) sorry for; ömka pityngt:vara ledsen över regret, be sorry about; sörja feel sorry about; ogilla deprecatejag beklagar att… I regret (am sorry) that…jag beklagar att jag inte kan… I regret being unable to (that I cannot)…vi beklagar ljudkvalitén i denna sändning we wish to apologize for the sound quality…jag beklagar sorgen may I express (please accept) my condolences (sympathy)reflexivt verb~de, ~tbeklaga sig complain <över about; för, hos to>
syndsubstantiv~en, ~erskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasförsyndelse sin; överträdelse transgression; åld., bibl. trespassett syndens näste a hotbed of sin (vice)envis som synden as stubborn as a muleför mina synder (synders skull) for my sinsleva i synd live in sinoböjl., enskada el. orättså (vad) synd! what a pity (shame)!det är synd att han inte kan komma it's a pity [that]…det är synd och skam it's a great (crying, wicked) shamesynd bara att det är så långt the pity is that…det är synd om honom one cannot help feeling sorry for him, I feel sorry for himtycka synd om ömka pity; hysa medkänsla feel sorry for
© NE Nationalencyklopedin AB